Zonarea speciilor pomicole

Zonarea speciilor pomicole:

   – zonarea se va face în funcţie de pretenţiile fiecărei specii şi chiar a soiurilor faţă de lumină şi căldură, precum şi de rezistenţa la geruri, oscilaţii de temperatură şi alte accidente climatice;

   – specile: măr, păr, gutui, prun, cireş, vişin, se pot cultiva în zona dealurilor subcarpatice;

   –  în zonele calde de câmpie, se vor planta mai ales: cais, piersic, nectarin, migdal, fără a exclude celelalte specii;

    – în zonele înalte şi reci se pot cultiva doar arbuştii fructiferi;

    – deşi în cadrul tuturor speciilor s-au creat soiuri autocompatibile, se recomandă folosirea a cel puţin 2-3 soiuri, pentru o mai bună polenizare;

    – este recomandat ca soiurile să fie amplasate în funcţie de epoca de coacere, astfel încât să fie uşurate tratamentele fitosanitare, irigarea şi recoltarea.